Tilbake

Mange problemer oppstår fordi vi ikke vet nok om andre mennesker og hvordan de tenker. Det kan være folk i andre land, eller det kan være dem vi har som nærmeste naboer. Språk, hudfarge eller religion skaper murer mellom mennesker. Noen av murene tegner vi inn på kartet og kaller grenser.

IOGTs Juniorforbund arbeider for å fjerne slike grenser og murer. Vårt utgangspunkt er at en fremmed er en venn vi ikke kjenner. Hvis vi er åpne for andre mennesker og andre måter å tenke og leve på, blir det færre konflikter.

Juniorforbundet er medlem av en verdensomspennende bevegelse, IOGT, med medlemmer i alle verdensdeler. Noen er mørke i huden, andre er lyse. De kan være buddhister, muslimer eller kristne. Hos oss vil du lære om hvordan barn i andre land har det. Du kan få venner over hele verden.

Men vi bygger også broer i nabolaget der vi bor, mellom folk av ulike aldre, religion eller nasjonalitet. Den som er åpen, opplever mer og forstår mer. Kjennskap gir vennskap