Tilbake

Bare du er du. Ingen andre har opplevd akkurat det du har opplevd. Ingen andre har akkurat dine talenter og egenskaper. Verden er full av barn som hver for seg er helt spesielle. Men vi har en ting felles: Vi er alle like viktige. Vi er alle like mye verdt som mennesker.

IOGTs Juniorforbund skal være et trygt sted å være for barn. Her kan du få være deg selv, samtidig som du lærer å godta andre som de er. Det er forskjellene som gjør det spennende å være sammen.

Alkohol og narkotika er rusgifter som ødelegger for barn over hele verden. Noen barn har det vondt fordi foreldrene ruser seg. Andre begynner med rusgifter selv i ung alder. Denne rusen kan ødelegge for det gode som barn drømmer om. Det er umulig å vite hvem som får store problemer senere i livet på grunn av rusgifter. Vi vet bare at jo tidligere en begynner å ruse seg, jo større er sjansene for at en får problemer senere.

I IOGTs Juniorforbund lærer du om rusgiftene. Du lærer også om hvordan livet kan leves rusgiftfritt. Den som godtar seg selv som den er, trenger ikke å bruke rus som en maske å gjemme seg bak.

Kroppen skal vi ta godt vare på. Du får bruk for den lenge. Tobakk ødelegger helsa. I Juniorforbundet er det røykfritt.