Tilbake

IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og unge mellom 6 og 14 år. Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer, ta ansvar og ha gode opplevelser.

Alle mennesker er like viktige, og har krav på like muligheter. IOGTs Juniorforbund arbeider derfor aktivt for å hjelpe barn som ikke har det like bra som oss. Arbeidet bygger på fire utfordringer til barn og unge:

                       
(Klikk på dem, så får du vite mer om hver enkelt)

IOGTs Juniorforbund ser at mange barn får ødelagt mulighetene sine på grunn av rusgiftene - alkohol og narkotika - og at mange barn plages av at voksne drikker. Derfor ønsker IOGT Junior å fremme rusgiftfri livsstil, blant annet ved å gi barn et godt og trygt oppvekstmiljø der kjemisk rus er overflødig.

Det lokale arbeidet i Juniorforbundet foregår i grupper som har ulike aktiviteter - teater, leker, friluftsliv og aksjoner som gir kunnskap om fremmede kulturer og hjelp til barn i andre land. Dessuten holder vi leire og kurs for medlemmene. IOGTspeiderne tilbyr speideraktivitet.