Tilbake

Det er mange som trenger deg som en venn. Vennskap betyr å stille opp når det er noen som har det vanskelig. Det kan være noen i nabolaget eller på skolen som blir mobbet. Men det kan like gjerne være barn 5000 kilometer unna. Vennskap går på tvers av murer og landegrenser.

Godene er svært urettferdig fordelt her på jorda. Alle barn har rett til mat, vann, klær, skolegang og medisiner. Men slik er det ikke i virkeligheten. Noen har alt og mere til. Vi hører til blant disse. Millioner av barn har ingenting. I IOGTs Juniorforbund arbeider vi for å dele verdens goder på en mer rettferdig måte.

Også kloden trenger deg som en venn. I dag ødelegger vi naturen - for oss selv, men mest for dem som kommer etter oss. Slik kan det ikke fortsette. I Juniorforbundet lærer du deg å gjøre noe med det.

I Juniorlaget lærer du mer om fellesskap og vennskap. Vi gir deg sjansen til å vise at du kan bety noe for andre. Du får bli med å hjelpe barn, både der du bor og på andre siden av kloden.

Samtidig skal du oppleve at andre bryr seg om deg. IOGTs Juniorforbund er også et sted der du kan få vennskap. I juniorlagene har hver leder og hvert medlem ansvar for å skape et trygt miljø der vi tar vare på hverandre.

Det viktigste er hva vi gjør, ikke hva vi sier vi skal gjøre.