Styremedlemmer

Tilbake

Leder: Dag Endal
Nestleder: Merete K.B. Hæggernes
Sekretær: Jan Erik Køhne

Styremedlemmer:
Helene Berg
Eivind Jahren

Varamedlemmer:
Kristine Cseresnyes
Inger-Torill Bakke

Redaktør for medlemsblad og internettsider
Ole Hans S. Fjellvang

Vi har også to ansatte
Jan Tore Evensen
Arnold Lexander