Innloggingssider

Tilbake

Disse sidene er lukket . Alle ledere, og andre interesserte, i IOGT Junior kan få tilgang til siden ved å sende en e-post til web@iogt-junior.no


For ungdommene som har deltatt på lederkursene 2003 eller 2004 finnes det deltakerlister, med adresse til alle sammen.


Inne på området har vi nå et forum der du kan si din mening om emner som blir tatt opp. Du kan ta opp et emne, eller spørre om råd. I god tid til landsmøtet 2005 vil vi legge ut forslagene, slik at de som ikke har mulighet til være på møtet kan få si sin mening like vel.


Det finnes også en rekke bilder og elementer du kan laste ned, for å benytte på brev, invitasjoner o.l.


For deg som vil benytte deg av juniorforbundets internettmuligheter, finnes det enkle beskrivelser.