Sangen om Yebo

Tilbake

Yebo er fem år og bor i landsbyen Mabongisseh, noen få mil sørøst for hovedstaden Freetown i Sierra Leone. Hun er et av fire søsken i familien Bangura.

Storesøster Mabinthi Bangura er åtte år. Hver morgen tar hun på seg skoleuniformen og går til skolen, og er stolt når hun kan fortelle hjemme at hun har lært noe nytt.
Mabinthi er ikke alene om å være glad i skolen sin. For i landsbyen (og områdene rundt) der hun bor, går alle barn over 6 år på skolen. De stiller opp pent foran skolebygningen når rektor ringer med den store klokka presis klokka ni om morgenen. Mabinthi er en flink og flittig jente som lærer matematikk, språk, naturfag og religion. Språket hun snakker heter temne, og på skolen har hun også begynt å lære litt engelsk. Om kvelden gjør Mabinthi lekser under lyset av oljelampa hjemme. Det finnes ikke elektrisitet i Mabongisseh, og etter solnedgang er det månen, bålene og oljelampene som gir lys i landsbyen.

Vil dere bli bedre kjent med Yebo, Mabinthi og landet de bor i?

Da kan dere i Juniorlaget ta kontakt med FORUT og bestille det nye aktivitetsopplegget “Sangen om Yebo”.
Opplegget består av video, musikk-CD, plakater, spill, fortellinger, bilder, faktastoff og veiledningshefte, i tillegg til at dere kan bestille basarpakker og U-landsvarer for salg.