Vår lysende nattehimmel
Kilde: På speiding -håndbok for Norges KFUK-speidere.
Rom-Stoff-Tid, 3FY (Lærebok i fysikk for den videregående skole)

Tilbake

Fra de eldste tider har stjernehimmelen interessert og fasinert menneskene. Opp gjennom historien har dikt, malerier, musikk og religiøse forestillinger blitt til på grunn av inspirasjon fra sola, månen og stjernene.
Sola, månen og stjernene har også vært viktig i forbindelse med å bestemme tiden, kalenderåret og navigasjon.

Når vi ser opp mot himmelen en klar natt kan vi se ca. 3000 stjerner. Og på andre siden av jordkloden kan man se ca. 3000 andre stjerner. Det betyr at vi fra jorden kan se ca. 6000 stjerner, som alle er kjempestore glødende gasskuler lik vår egen sol.

Fra gammelt av har stjernehimmelen blitt delt inn i stjernebilder. I dag snakker vi om 88 stjernebilder, opg mange av dem stammer fra kulturer for flere tusen år siden.

Det stjernebildet vi kjenner best, er nok Karlsvogna (Store Bjørn). Det er ikke vanskelig å se at de sju klare stjernene kan forestille en vogn med drag, sett fra siden.
Når du har funnet Karlsvogna, da er det lett og finne nord. I rett linje fra de to bakerste stjernene i Karlsvogna, finner du Stella Polaris (også kalt Polarstjerna og Nordstjerna).