Ole Hans har ordet

Tilbake

Sånn helt på slutten av året kan man ta en liten pause og se tilbake på det som har skjedd i året som er i ferd med å renne ut. Det første jeg kommer på er selvfølgelig vervekampanjen som har gått siden i våres. Over 140 medlemmer er blitt vervet. Mange av disse har blitt medlemmer i nystartede lag, men mange har også kommet til fordi noen tok med seg vennene sine på juniorlaget. I løpet av høsten er det trukket ut flere ververe som får flotte premier, og i neste nummer kommer en liten presentasjon av disse.
Leiren er det neste jeg kommer på.
Da var vi over 200 juniorer fra hele landet samlet til en uke med teltliv. Det var også noen svenske speidere der, som var med på å skape mangfold. Minnene som sitter igjen fra den uka er alle vennene og aktivitetene som vi var med på. At det var regn og masser av knott, det har vi nesten helt glemt.
Siden jeg også har ansvaret for internettsidene til IOGT junior, vil jeg også nevne at disse ble oppdatert med helt ny layout i løpet av høsten. På den nye forsiden vil du få en oversikt over de siste nyhetene. Det være seg bilder fra arrangementer som har vært, presentasjon av arrangementer som skal være, eller andre nyheter og opplysninger om ting som er viktig for ledere og medlemmer i IOGT junior.

Men man kan jo ikke sitte sånn og bare se tilbake på det som har skjedd, da kommer man seg jo ikke framover. Så da kan vi se på hva som skal skje i det året som nærmer seg med stormskritt.
På side 10 finner du en aktivitetskalender som har noen av de viktigste tingene som skjer i løpet av hele 2005.
Her tenkte jeg å nevnte to ting spesielt. 11.-13. mars er det lederkurs. Tema og sted er ikke bestemt, men helt i begynnelsen av januar vil det bli sendt ut brev med innbydelse til ledere og avdelinger. Invitasjon vil bli sendt spesielt til alle unge ledere (dvs. de over 13 år).
Landsmøtet 2.-4. september, blir samtidig et kurs i møteteknikk. Her skal bruk av video gjøre det lettere å følge med for de som ikke har så mye erfaring.
Invitasjon til disse arrangementene vil bli sendt til alle avdelinger, og på hjemmesidene vil du finne mer informasjon. Følg med på iogt-junior.no, så vil du finne en oppdatert aktivitetskalender.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år og takk for det gamle
Hilsen
Ole Hans