FORUT

Tilbake

FORUT er en bistandsorganisasjon som arbeider i Afrika og Asia.
I tillegg driver de fem asylmottak her i Norge.

IOGTs Juniorforbund er en av eierorganisasjonene til FORUT

På FORUT sine hjemmesider kan du lese om prosjektene til FORUT og om landene der FORUT arbeider.