Trygg Oppvekst

Tilbake

Alle barn har en historie å fortelle, og alle barn har rett til at noen lytter til denne historien. Historien kan være mere eller mindre dramatisk. Men barn skal uansett ikke gå alene med sine tanker, og ikke få gitt uttrykk for det de føler. Det gjør de vanskelige opplevelsene enda vanskeligere.

Barn har den "praksisen" som psykologiske og sosiologiske teorier forteller om. For å bedre forstå seg selv, sin utvikling og sine omgivelser har de imidlertid behov for begreper og verktøy for å sette ord på det de føler. Vi har laget et samtaleopplegg hvor barn i grupper går gjennom en del temaer som følelser, forsvarsmekanismer, samliv og seksualitet, familie og venner, konsekvenser og risiko ved egne valg samt selvbildeutvikling.

Målet er å bidra til trygge oppvekstmiljøer for barn og unge. Vi ønsker å skape økt selvforståelse hos ungene, økt sosial kompetanse og dermed også økte muligheter for å mestre de situasjoner de kommer i. Enten dette er traumatiske kriser i nær familie, mobbing, omsorgssvikt, rusmissbruk eller mer vanlige utfordringer alle barn må gjennom. Vi kan ikke hindre at tåke og uvær kommer, men vi kan utstyre barn slik at de står sterkere til å møte de mange utviklingsoppgaver og kriser som måtte komme.

På trygg oppvekst sin hjemmeside tryggoppvekst.no kan du finne mer informasjon